UOKiK kontroluje: Turystyczne grille i kuchenki gazowe – co druga nie spełnia wymagań!

UOKiK udostępnił raport z badań Inspekcji Handowej, na warsztat wzięto turystyczne kuchenki i grille gazowe. Wynik: na 16 przebadanych modeli, 8 nie spełnia wymagań!

Spis

Kto, co i kiedy?

3 wojewódzkie inspektoraty IH w Kielcach, Krakowie i Wrocławiu od lutego do czerwca 2023 r. sprawdziły oznakowanie 16 urzadzeń spalających paliwa gazowe – 5 grilli i 11 kuchenek.

Eksperci zbadali takze konstrukcje 15 produktów w laboratorium.

„Sprawdziliśmy producentów, sprzedawców hurtowych, sklepy detaliczne i wielkopowierzchniowe.”

3 objete kontrolami produkty pochodziły z Polski, 2 z innych krajów Unii Europejskiej, pozostałe z Chin.

Tło kontroli

Prezes UOKiK wraz z Inspekcja Handlowa dba o to, aby w rece konsumentów trafiały tylko bezpieczne produkty, w tym przypadku gazowe – grille oraz przenosne i turystyczne kuchenki. „Planujac kontrole, uwzgledniamy sezonowość oraz trendy na danym rynku.”

Przedsiebiorców typujemy na podstawie monitoringu własnego, wczesniejszych kontroli i sygnałów od konsumentów.

Podstawa prawna:

Rozporzadzenie 2016/426/UE ws. urzadzeń spalajacych paliwa gazowe [LINK]

Turystyczne grille i kuchenki gazowe: oznakowanie i wymagania formalne

Inspektorzy weryfikowali, czy objęte kontrolą wyroby posiadają:

 • oznakowanie CE,
 • tabliczke znamionowa z wymaganymi
  informacjami (w tym: nazwa producenta, model, cisnienie zasilania),
 • prawidłowa deklaracje zgodnosci,
 • certyfikat badania typu UE,
 • dokumentacje techniczna,
 • instrukcje bezpiecznego uzytkowania.

Wyniki kontroli oznakowania

Na 16 modeli grilli i kuchenek gazowych stwierdzono nieprawidłowosci:

 • W 6 przypadkach: nieprawidłowe oznakowanie CE lub jego brak
 • W 7 przypadkach: nieprawidłowa deklaracja zgodnosci lub jej brak
 • W 5 przypadkach: brak certyfikatu badania typu UE
 • W 6 przypadkach: nieprawidłowa dokumentacja techniczna lub jej brak

Efekt: Brak dowodów potwierdzajacych, ze urzadzenie spełnia obowiazujace wymagania.

 • W 7 przypadkach: nieprawidłowe instrukcje i informacje lub ich brak.

Efekt: Konsument nie wie, jak prawidłowo uzywac grilla lub kuchenki.

 • W 6 przypadkach: nieprawidłowe informacje identyfikujace produkt oraz producenta lub ich brak.

Efekt: Utrudnione dochodzenie swoich praw przez konsumenta.

 

Badania laboratoryjne

„W kuchenkach i grillach sprawdzilismy: obciazenie cieplne, szczelnosc zespołu gazowego, stabilnosc urzadzenia, temperature róznych jego czesci oraz powierzchni, na której produkt jest uzytkowany (np. podłoga).

Weryfikowalismy tez stezenie tlenku wegla (CO, tzw. czad) w spalinach i odpornosc na podmuch.”

Badania przeprowadzilismy zgodnie z normami:

 • PN-EN 521+AC:2019-12 Wymagania dla urzadzen przeznaczonych do zasilania skroplonym gazem weglowodorowym – Przenosne urzadzenia o cisnieniu zasilania równym preznosci par skroplonego gazu weglowodorowego
 • PN-EN 498:2012 Wymagania dotyczace specjalizowanych urzadzen zasilanych skroplonymi gazami weglowodorowymi C3-C4 – Opiekacze roznowe do uzytku
  na wolnym powietrzu. 

Wyniki badań laboratoryjne

Na 15 modeli urządzeń spalających paliwa gazowe 2 zakwestionowaliśmy (kuchenki gazowe). W obu przypadkach badania wykazały przekroczenie stezenia CO w spalinach, a znamionowe obciazenie cieplne nie odpowiadało wartosciom zadeklarowanym przez producenta.
Efekt: Zagrozenie dla uzytkownika w przypadku niewłasciwego uzycia produktu, np. w zamknietym pomieszczeniu.

Wyniki kontroli

Na 16 modeli gazowych grilli i kuchenek 8 miało nieprawidłowosci.
Weryfikacja oznakowania: 7 produktów miało nieprawidłowosci.
Badania laboratoryjne 2 kuchenki miały nieprawidłowosci.

EFEKTY KONTROLI:

4 wnioski Inspekcji Handlowej do Prezesa UOKiK o wszczecie postepowan administracyjnych – ich efektem moze byc nałożenie kar.nW 2 przypadkach stwierdzonych niezgodnosci formalnych przedsiebiorcy podjeli działania naprawcze.

Porady dla przedsiebiorców

 • Kupuj od sprawdzonych dostawców
 • Sprawdzaj oznakowanie CE
 • Weryfikuj, czy dla urzadzenia sporzadzona została deklaracja zgodnosci
 • Upewnij sie, ze produkt ma instrukcje i informacje nt. bezpiecznego uzytkowania.
 • Sprawdz, jakie masz obowiazki jako producent, importer lub dystrybutor. Ich niedopełnienie moze wiazac sie z kara administracyjna. Pomocne bedzie rozporzadzenie 2016/426/UE.
 • Za wprowadzenie do obrotu przez producenta badz importera urzadzenia niezgodnego z wymaganiami, np. konstrukcyjnymi – grozi kara do 100 tys. zł.
 • Za kazda niezgodnosc formalna, np. brak danych producenta czy importera – grozi kara do 10 tys. zł.
 • Za brak oznakowania CE – grozi kara do 20 tys. zł.
 • Niebezpieczny produkt zgłaszany jest przez UOKiK do unijnego systemu Safety Gate RAPEX – aby nie trafił do konsumentów w UE.

Tekst pochodzi z Raportu Inspekcji Handlowej „Grille i kuchenki turystyczne na gaz”

Źródła:

Więcej artykułów:

Zeskanuj kod i dodaj mnie do kontaktów WeChat!