Projekt zmian: dyrektywa o odpowiedzialności za produkt

Od 1985r dyrektywa o odpowiedzialności za produkt 85/374/EEC zapewnia odszkodowanie w przypadku szkód spowodowanych przez produkt. Czas na nowe zasady!

Spis

Dyrektywa o odpowiedzialności za produkt: z 1985 w 2023...

Od 1985 r. dyrektywa w sprawie odpowiedzialności za produkt zapewnia siatkę bezpieczeństwa, która zapewnia, że ludzie mogą to zrobić domagać się odszkodowania, gdy poniosą szkodę wyrządzoną przez produkt.

Nowa dyrektywa w sprawie odpowiedzialności za produkt unowocześnia przepisy, aby lepiej działały w przypadku coraz szerzej stosowanych technologii cyfrowych, cyrkularnego podejścia do produktów oraz globalnego łańcucha wartości.

Produkty takie jak oprogramowanie, systemy sztucznej inteligencji lub produkty usług cyfrowych zostaną wyraźnie objęte zasadami odpowiedzialności. Takie podejście gwarantuje, że konsumenci będą nadal skutecznie chronieni, gdy produkty wyrządzą im szkodę. Zharmonizowane zasady odpowiedzialności w całej UE pomagają obniżyć koszty biznesu i dają przedsiębiorstwom pewność zgodności, która przyczynia się do rozwoju i inwestowania w innowacyjne produkty.

Cele nowej dyrektywy o odpowiedzialności za produkt

Projekt nowej dyrektywy obejmuje wszystkie produkty i dostosowuje zasady odpowiedzialności do ery cyfrowej i gospodarki cyrkularnej:

 • Produkty cyfrowe, w tym oprogramowanie i systemy sztucznej inteligencji zostaną objęte wymaganiami

 

 • Zasady odpowiedzialności zostaną dostosowane do nowych technologii i obejmą:
  • podatności, czyli luki osłabiające cyberbezpieczeństwo produktu cyfrowego
  • usługi cyfrowe powiązane z produktem fizycznym
  • aktualizacje i rozwój oprogramowania i systemów AI

 

 • Cyrkularne podejście: odpowiedzialność za produkty odświeżane, przerabiane lub przebudowywane

Odpowiedzialność za produkty wytwarzane poza UE:

 • Nowe przepisy chronią konsumentów bez względu na to, czy wadliwy produkt został wyprodukowany w UE, czy poza nią, tworząc równe zasady dla producentów z UE i spoza UE.
  Internetowe platformy handlowe, pośredniczące w przedaży mogą również ponosić odpowiedzialność, jeśli działają jak sprzedawcy, ale mogą uniknąć odpowiedzialności, informując osobę poszkodowaną, kto jest przedstawicielem producenta w UE.

Nowe środki mające na celu wzmocnienie praw ofiar do odszkodowania

 • Konsument będzie mógł uzyskać dostęp do istotnych informacji dotyczących swoich roszczeń z zachowaniem ochrony informacji poufnych.

 

 • Konsumenci będą mieli równe szanse na uzyskanie odszkodowania w skomplikowanych przypadkach i niezgodności z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa, niezależnie od rodzaju produktu i aktu prawnego, pod który produkt podlega (w tym AI Act, General Product Safety Regulation, Cyber Resilience Act i inne)

 

 • Konsumenci będą mogli uzyskać pełne odszkodowanie, dzięki usunięciu arbitralnych progów, które ograniczały zakres szkód, jakich można dochodzić na mocy obowiązującej dyrektywy

Źródło: „New Product Liability Directive proposal – Factsheet” [link do pliku pdf na stronie Komisji Europejskiej] wydanie z listopada 2022.

Więcej artykułów:

Zeskanuj kod i dodaj mnie do kontaktów WeChat!