Ban na brokat! Rozporządzenie 2023/2055

Spis

Nowe ograniczenie dla mikroplastiku

27 września 2023 r. Komisja Europejska opublikowała nowelizację Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH) w sprawie ograniczenia stosowania celowo dodanych mikroplastików. Poprawka polega na dodaniu nowego wpisu 78 w załączniku XVII do unijnego prawodawstwa chemicznego REACH, które ogranicza stosowanie mikrocząstek polimerów syntetycznych, oraz dwóch nowych dodatków 15 i 16, które wskazują zasady dotyczące udowadniania zdolności do degradacji i rozpuszczalności tych mikrodrobin plastiku.

To ograniczenie obejmuje wszystkie celowo dodane cząstki polimeru syntetycznego o średnicy poniżej pięciu milimetrów, które są organiczne, nierozpuszczalne i odporne na degradację, oraz wskazuje, że „nie należy wprowadzać do obrotu jako substancje same w sobie lub w mieszaninach w stężeniu równym lub większym niż 0,01 % masy.

W zakresie tego nowego ograniczenia znajdują się: perfumy, kosmetyki, detergenty, środki zmiękczające tkaniny, brokat, zabawki, lekarstwa i wyroby medyczne, nawozy, granulowany materiał wypełniający stosowany na sztucznych nawierzchniach sportowych.

Ta nowa poprawka wejdzie w życie w dniu 17 października 2023 r., uwzględniając różne okresy przejściowe dotyczące stosowania ograniczenia w przypadku określonych rodzajów zastosowań oraz obowiązek dostarczania przez dostawców szczegółowych informacji i wymogów w zakresie etykietowania niektórych produktów. Więcej informacji można znaleźć w oficjalnej publikacji na stronie internetowej Komisji Europejskiej, dostępnej tutaj: [link]

Czy wszystkie produkty zawierające brokat są zbanowane?

NIE

Przykłady:

– brokat zawarty we wkładach do klejenia na gorąco – nie podlega pod zakaz;

– zestaw do samodzielnego klejenia brokatu zawierający brokaty w postaci sypkiej i oddzielnie klej – podlega pod zakaz;

– brokat na ozdobach świątecznych, osypujący się z nich w trakcie użytkowania lub magazynowania – podlega pod zakaz;

– odzież z aplikacją z brokatem – nie podlega pod zakaz.

 

Przypadki należy rozpatrywać indywidualnie – biorąc pod uwagę zasady kwalifikacji danego produktu zgodnie z rozporządzeniem REACH – jako wyrób gotowy, mieszaninę, substancję, lub ich kombinacje.  

 

Gdzie szukać wskazówek i interpretacji?

Komisja Europejska zapowiedziała przygotowanie szczegółowych wytycznych i wyjaśnień jeszcze w tym roku.

 

Jeżeli masz pytania lub wątpliwości w tym temacie, zapraszam do kontaktu!

 

Więcej artykułów:

Zeskanuj kod i dodaj mnie do kontaktów WeChat!