UOKiK kontroluje: bielizna pościelowa

Spis

Kto, co i kiedy?

Wszystkie inspektoraty Inspekcji Handlowej (16) przez cały 2022 r. sprawdziły 910 partii bielizny pościelowej, tj. kompletów pościeli, poszewek na poduszki, prześcieradeł itp.
Inspektorzy sprawdzili oznakowanie 908 partii, a 123 partie przeszły badania w laboratorium UOKiK w Łodzi.

Sprawdziliśmy produkty oferowane przez 147 przedsiębiorców: 40 producentów (pierwszych dystrybutorów, importerów), 16 hurtowni i 91 placówek handlu detalicznego.

Pochodzenie skontrolowanych produktów:

 • 611 parti: Polska;
 • 258 partii: inne kraje UE;
 • 41 partii: spoza UE.

Tło kontroli

Prezes UOKiK wraz z Inspekcja Handlowa dba o to, aby w rece konsumentów trafiały tylko bezpieczne  i prawidłowo oznakowane produkty.

Kontrole bielizny pościelowej odbywają się cyklicznie,
w 2023 r. są kontynuowane.

Przedsiebiorców typujemy na podstawie monitoringu własnego, wczesniejszych kontroli i sygnałów od konsumentów.

Podstawa prawna: Ustawa o Inspekcji Handlowej; Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1020 w sprawie nadzoru rynku i zgodności produktów. [LINK]

Turystyczne grille i kuchenki gazowe: oznakowanie i wymagania formalne

Sprawdzono ogólny wygląd produktu, oraz:

 • czy informacja o składzie jest prawdziwa
 • czy faktyczny rozmiar produktu zgadza się z deklarowanym.

Wyniki kontroli oznakowania

Na 908 produktów 56 miało nieprawidłowości. Dotyczyły one głównie informacji o składzie:

 • 9 przypadków – brak informacji o składzie surowcowym,
 • 16 przypadków – inne nieprawidłowości, np. rozmiar niezgodny z deklaracjąna produkcie – pościel zamiast 160 x 200 cm mierzyła np. 153 x 195 cm czy 158,5 x 204,5 cm,
 • 31 przypadków – nazwy włókien w obcym języku lub nie do zidentyfikowania.

Badania laboratoryjne

Sprawdziliśmy, czy deklaracje producentów dot. włókien oraz rozmiaru pościeli są zgodne z rzeczywistością.

Co druga partia z nieprawidłowościami! 60/123

 • 17 przypadków – skład deklarowany przez producenta nie zgadzał się z rzeczywistym.
 • 52 przypadki – niezgodność rozmiaru pościeli z informacją od producenta.

Wyniki badań laboratoryjne

 • 60 decyzji administracyjnych zobowiązujących przedsiębiorców do zwrotu kosztów przeprowadzonych badań na łączną kwotę 22 212 zł.
 • 29 pism do producentów i importerów informujących o stwierdzonych nieprawidłowościach oraz obowiązujących przepisach, z wezwaniem do usunięcia nieprawidłowości.
 • 7 mandatów karnych o łącznej kwocie 850 zł za nieprawidłowe oznakowanie na osoby odpowiedzialne.
  Wszystkie decyzje są prawomocne, a przedsiębiorcy wpłacili równowartość kosztów badań laboratoryjnych.

Wnioski

Prawie połowa zbadanej w laboratorium pościeli miała nieprawidłowe rozmiary lub nieprawdziwy skład surowcowy tkanin użytych do produkcji. Przeprowadzone kontrole potwierdzają, że dalsze sprawdzanie rynku jest potrzebne.

Obowiązujące przepisy nie przewidują sankcji i kar administracyjnych. Jednak jeśli producent wielokrotnie, uporczywie wprowadza na rynek produkty o wadliwym składzie, Prezes UOKiK może wszcząć w tej sprawie postępowanie na podstawie przepisów o zbiorowym interesie konsumentów.

Porady dla konsumentów

Zwrócić uwagę na skład, rozmiar i jakość wykonania:

 • Włókna posiadają różnorodne właściwości – dobierz je do swoich preferencji i potrzeb.
 • Upewnij się, że w składzie nie ma uczulającego lub drażniącego w kontakcie ze skórą surowca.
 • Sprawdź rozmiar kupowanych poszewek i prześcieradeł, by pasowały do Twoich materacy, kołder i poduszek.

Porady dla przedsiębiorców

 • Skład surowcowy podany na każdym produkcie powienien zgadzać się z rzeczywistym, a nazwy włokien – z tymi określonymi w Rozporządzeniu ws. wyrobów włokienniczych.
 • Jeśli oferujesz do sprzedaży produkt, którego skład surowcowy jest inny niż deklarowany na etykiecie, musisz liczyć się z koniecznością wycofania go z obrotu do czasu prawidłowego oznakowania.
 • W przypadku wykrycia podczas badań laboratoryjnych składu niezgodnego z etykietą, zostaniesz obciążony ich kosztami.

Tekst pochodzi z Raportu Inspekcji Handlowej „Grille i kuchenki turystyczne na gaz”

Więcej artykułów:

Zeskanuj kod i dodaj mnie do kontaktów WeChat!