Import do UE, krok po kroku

Spis

Znajdź dostawcę

Pozyskiwanie dostawców na produkty importowane może być wymagającycm i czasochłonnym procesem. Istnieje kilka sprawdzonych sposobów, które możesz wykorzystać. Oto kilka z nich:

 • Wykorzystaj internet i portale B2B: Wyszukiwanie dostawców online to częsty sposób na znalezienie potencjalnych partnerów. Istnieje wiele portali B2B, takich jak Alibaba, Global Sources czy TradeIndia, gdzie można przeglądać profile dostawców, sprawdzać opinie innych klientów i nawiązywać kontakt z potencjalnymi dostawcami.

 

 • Targi i wystawy branżowe: Targi i wystawy branżowe to doskonała okazja do nawiązania kontaktu z dostawcami, zwłaszcza jeśli importujesz produkty o konkretnej specyfice. Możesz spotkać się osobiście z wieloma dostawcami, sprawdzić jakość ich produktów i nawiązać relacje biznesowe.

 

 • Kampanie reklamowe i ogłoszenia: Możesz także umieścić ogłoszenia w lokalnych i międzynarodowych mediach branżowych, aby przyciągnąć oferty od potencjalnych dostawców.

 

 • Konsultacje z firmami pośredniczącymi w imporcie: Mogą oni udzielić ci cennych wskazówek dotyczących sprawdzonych dostawców i źródeł zaopatrzenia.

 

Sprawdź wymagania

Należności celne

Warunki i cła przywozowe będą zależały od sposobu przywozu i od rynku dostaw.

 • W momencie wprowadzenia produktu do UE konieczne może być opłacenie należności celnych przywozowych. UE jest unią celną, co oznacza, że jedna taryfa przywozowa jest należna w miejscu wprowadzenia, w którym dokonywane jest zgłoszenie przywozowe, niezależnie od państwa członkowskiego UE. Produkt może następnie być przedmiotem obrotu na rynku UE bez dalszych formalności celnych.
 • To, kto płaci za taryfy, zależy od umowy ze sprzedawcą, ale często należności celne przywozowe są płacone przez importera. 

 

Sprawdź, czy w UE lub w danym państwie członkowskim istnieją jakiekolwiek ograniczenia przywozowe: Przywóz niektórych towarów wrażliwych lub przywóz niektórych towarów pochodzących z określonych krajów może zostać zakazany lub ograniczony. Możesz potrzebować zezwoleń, pozwolenia lub przedstawić urzędowo zatwierdzone powiadomienie o przywozie.

Zapewnienie zgodności produktu z przepisami UE

Większość produktów musi spełniać określone wymogi techniczne lub zdrowotne i higieniczne. Mogą one wymagać różnych rodzajów badań i certyfikacji.

Dotyczy to często wymogów technicznych dotyczących produktów przemysłowych oraz wymogów zdrowotnych i higienicznych w odniesieniu do żywności i produktów rolnych.

Ważne jest rozróżnienie między wymogami obowiązkowymi a dobrowolnymi.

Grupy produktów, w przypadku których często stosuje się obowiązkowe wymogi, obejmują:

 • chemikalia,
 • kosmetyki,
 • produktów leczniczych,
 • produkty rolne, środki spożywcze i pasze,
 • żywe zwierzęta,
 • oraz produkty pochodzenia zwierzęcego.

Na przykład świadectwa fitosanitarne są wymagane do przywozu:

 • owoców,
 • warzyw,
 • produktów pochodzenia zwierzęcego.

Oznakowanie CE wskazuje, że produkt jest zgodny z prawodawstwem UE.

 • Oznakowanie CE jest obowiązkowe w przypadku niektórych produktów, takich jak:
  • elektronika,
  • wyroby medyczne
  • zabawki,
  • urządzenia elektryczne,
  • wyrobów budowlanych.
 • Oznakowanie CE nie ma zastosowania do:
  • środki spożywcze,
  • pojazdy silnikowe,
  • chemikalia,
  • kosmetyki,
  • produkty farmaceutyczne.

 

W państwach członkowskich UE często obowiązują szczegółowe wymogi dotyczące pakowania i etykietowania produktów.

Wymogi te mogą być obowiązkowe lub dobrowolne.

Obowiązkowe oznaczenia i etykiety na produktach konsumpcyjnych i ich opakowaniach są zazwyczaj związane z bezpieczeństwem publicznym, zdrowiem lub ochroną środowiska. Mogą one dostarczać informacji, takich jak składniki lub termin przydatności do spożycia.
Dobrowolne znaki to na przykład znaki wskazujące na ekologiczną produkcję towaru opatrzonego oznakowaniem ekologicznym na produktach przemysłowych.

Przygotuj sprzedaż i zorganizuj transport

W ustaleniu zobowiązań umownych po stronie sprzedającego i kupującego pomocne są reguły Incoterms. Incoterms to skrót od International Commercial Terms, czyli międzynarodowe warunki sprzedaży. Mają one ułatwiać handel między kontrahentami z różnych państw, podlegającymi różnym porządkom prawnym.

Incoterms 2020 opisują 11 podstawowych reguł handlowych, określających obowiązki i odpowiedzialność kupującego i sprzedającego. Dotyczą między innymi transportu towaru, jego ubezpieczenia czy wyładunku.

Dzięki nim przedsiębiorcy z różnych państw nie muszą ustalać ze sobą wszystkich okoliczności transakcji – wystarczy, że zdecydują się na wybór określonej reguły.

Przygotuj dokumenty w celu odprawy celnej na granicy

Jakie dokumenty należy przygotować dla organów celnych?

 • Zgłoszenie celne należy złożyć krajowemu organowi celnemu. Przedstawiciel celny może udzielić Ci porad w tej ważnej kwestii.
 • Przed przybyciem towarów do pierwszego miejsca wprowadzenia do UE należy przedstawić przywozową deklarację skróconą (ENS).
  • PDS powinien zostać przedstawiony w pierwszym urzędzie celnym wprowadzenia do UE przez przewoźnika towarów lub, w niektórych przypadkach, przez importera-odbiorcę lub przedstawiciela przewoźnika lub importera.
  • Termin składania PDS zależy od rodzaju transportu towarów.
 • UE posiada wspólny formularz zgłoszenia przywozowego dla wszystkich państw UE, zwany jednolitym dokumentem administracyjnym (SAD)
  • W zależności od rodzaju towarów dodatkowe dokumenty, które należy przedstawić organom celnym, mogą obejmować:
   • fakturę handlową,
   • w dokumentach transportowych,
   • świadectwa pochodzenia,
   • pozwolenia na przywóz,
   • wyniki badań i inne świadectwa,
   • świadectwa kontroli (takie jak świadectwa zdrowia, weterynaryjne lub fitosanitarne).

Więcej artykułów:

Zeskanuj kod i dodaj mnie do kontaktów WeChat!