Deklaracja zgodności UK – UK Declaration of Conformity

Deklaracja zgodności UK - od kiedy obowiązuje? Co zawiera? Jakie produkty obejmuje? Wymagania na rynku Wielkiej Brytanii.

Spis

Dla jakich produktów deklaracja UK (UK declaration of conformity) jest wymagana?

Wielka Brytania, po wyjściu z Unii Europejskiej, wprowadziła swoje odpowiedniki regulacji obejmujących produkty konsumenckie, nowy znak zgodności UKCA jest odpowiednikiem znaku CE, deklaracja zgodności UK jest odpowiednikiem deklaracji zgodności UE. W większości przypadków, jeżeli produkt przeszedł pozytywnie ocenę zgodności pod kątem wymagań UE, może być sprzedawany w Wielkiej Brytanii bez dodatkowych testów – wystarczy go oznaczyć znakiem UKCA i przygotować deklarację zgodności UK.

Zmiana z 14. listopada. 2022:
Stosowanie znaku UKCA i deklaracji zgodności UK pozostaje dobrowolne do 31. grudnia 2024. 

Termin ten może ulec kolejnym przesunięciom.

Odpowiedniki przepisów UE i UK:

UEUK
Toy Safety – Directive 2009/48/ECToys (Safety) Regulations 2011
Recreational craft and personal watercraft – Directive 2013/53/EURecreational Craft Regulations 2017
Simple Pressure Vessels – Directive 2014/29/EUSimple Pressure Vessels (Safety) Regulations 2016
Electromagnetic Compatibility – Directive 2014/30/EUElectromagnetic Compatibility Regulations 2016
Low Voltage Directive 2014/35/EUElectrical Equipment (Safety) Regulations 2016
Non-automatic Weighing Instruments – Directive 2014/31/EUNon-automatic Weighing Instruments Regulations 2016
Measuring Instruments – Directive 2014/32/EUMeasuring Instruments Regulations 2016
Lifts – Directive 2014/33/EULifts Regulations 2016
ATEX – Directive 2014/34/EUEquipment and Protective Systems Intended for use in Potentially Explosive Atmospheres Regulations 2016
Radio equipment – Directive 2014/53/EURadio Equipment Regulations 2017
Pressure equipment – Directive 2014/68/EUPressure Equipment (Safety) Regulations 2016
Personal protective equipment – Regulation (EU) 2016/425Regulation 2016/425 on personal protective equipment as it applies in GB
Gas appliances – Regulation (EU) 2016/426Regulation 2016/426 on gas appliances as it applies in GB
Machinery Directive 2006/42/ECSupply of Machinery (Safety) Regulations 2008
Outdoor Noise Directive 2000/14/ECNoise Emission in the Environment by Equipment for use Outdoors Regulations 2001

Kto podpisuje deklarację zgodności UK?

Deklarację zgodności UK podpisuje producent lub jego upoważniony przedstawiciel.

Importer, który sprzedaje produkty pod własną marką jest również uznawany za producenta i powinien wypełnić jego obowiązki.

Co zawiera deklaracja zgodności UK?

Deklaracja zgodności UK zawiera podobny zestaw informacji jak deklaracja zgdoności UE, jej treść może się nieznacznie różnić w zależności od zastosowanych aktów prawnych. Co do zasady powinna zawierać:

  • dane producenta i/lub upoważnionego przedstawiciela (jeżeli został wyznaczony)
  • dane identyfikacyjne produktu
  • oświadczenie, że deklaracja jest wydana na wyłączną odpowiedzialność producenta
  • dane jednostki notyfikowanej, jeżeli uczestniczyła w procesie oceny zgodności
  • wykaz zastosowanych przepisów
  • datę wydania, podpis upoważnionej osoby

Jak długo należy ją przechowywać?

Deklaracja zgodności UK powinna być przechowywana przez 10 lat od wprowadzenia ostatniej sztuki produktu, który obejmuje.

Więcej artykułów:

Zeskanuj kod i dodaj mnie do kontaktów WeChat!