Odpady – przegląd oznaczeń stosowanych na opakowaniach

Zbiór oznaczeń stosowanych na opakowaniach, związanych z prawidłowym sortowaniem odpadów.

Spis

Przekreślony kosz

W UE jest obowiązkowy dla sprzętu elektronicznego i elektrycznego oraz dla baterii i akumulatorów. Informuje konsumenta o potrzebie segregacji produktu. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu właściwego jego przetworzenia.

Żródło:

1. Dyrektywa WEEE o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 2012/19/UE, w Polsce wprowadzona ustawą o zużytym sprzęcie 11.09.2015 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1688).

2. Dyrektywa 'bateryjna’ 2006/66/WE, w Polsce wprowadzona ustawą o bateriach i akumulatorach z 24.04.2009 (Dz. U. 2009r. poz. 666)

Wstęga Möbiusa - recykling

Pierwotnie trzy strzałki użyte w symbolu miały oznaczać redukcję odpadów, ponowne użycie i recykling a sam symbol miał trafiać na papier makulaturowy. Obecnie jest stosowany w różnych kontekstach i kojarzony jest z recyklingiem lub sortowaniem odpadów. 

 

Nie jest nadzorowany, stosowanie jest dobrowolne.

Zielony Punkt

Zielony Punkt na opakowaniu oznacza, że przedsiębiorca odpowiedzialny za dany produkt wsparł finansowo system odzysku i recyklingu w swoim kraju. Znak funkcjonuje od 1990 roku i jest rozpoznawalny na całym świecie. W Polsce wyłącznym licencjodawcą jest REKOPOL Organizacja Odzysku Opakowań S.A. 

Oznaczenie materiału opakowania

 

Oznaczenie materiału, z którego wykonane jest opakowanie (na obrazku oznakowania tworzyw sztucznych – inne materiały zostały przywołane w rozporządzeniu.)
To oznaczenie dobrowolne. Źródło: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 września 2014 r. w sprawie wzorów oznakowania opakowań

Przydatność do recyklingu

Oznaczenie dobrowolne.

 

Źródło: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 września 2014 r. w sprawie wzorów oznakowania opakowań

Możliwość wielokrotnego użycia

Oznaczenie dobrowolne.

 

Źródło: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 września 2014 r. w sprawie wzorów oznakowania opakowań

Więcej artykułów:

Zeskanuj kod i dodaj mnie do kontaktów WeChat!