Dyrektywa 2022/2380: USB-C obowiązkowym złączem ładowania elektroniki w UE

Dyrektywa 2022/2380 ustanawia złącze USB-C jedynym słusznym złączem do ładowania małej elektroniki. Wspólny interfejs i protokół ładowania dla wszystkich urządzeń to mniej e-odpadów.

Spis

Dyrektywa 2022/2380 ustanawia złącze USB-C jedynym słusznym złączem do ładowania małej elektroniki. Wspólny interfejs i protokół ładowania dla wszystkich urządzeń to mniej e-odpadów.
Photo by Markus Winkler on Unsplash

Treść dyrektywy 2022/2380

Treść dyrektywy 2022/2380 dostępna jest pod adresem:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2380 z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie zmiany dyrektywy 2014/53/UE w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych 

Cel dyrektywy 2022/2380

Poprawa funkcjonowania rynku wewnętrznego Uni Europejskiej poprzez wprowadzenie dodatkowych wymagań obejmujących produkty radiowe. Zgodnie z tymi wymaganiami, urządzenia radiowe będą lepiej  współdziałały z ładowarkami dostępnymi na rynku. Producenci urządzeń radiowych zostali zobowiązani do stosowania uniwersalnych interfejsów i protokołów ładowania.

Jakie produkty obejmuje dyrektywa 2022/2380?

Doręczne telefony komórkowe, tablety, aparaty cyfrowe, słuchawki nagłowne lub zestawy słuchawkowe, doręczne konsole do gier wideo, przenośne głośniki, czytniki książek elektronicznych, klawiatury, myszy, przenośne systemy nawigacyjne, słuchawki douszne i laptopy.

Wymagania dyrektywy 2022/2380

– umożliwienie konsumentom nabycia produktu bez ładowarki w zestawie

– wprowadzenie piktogramu, mówiącego o tym, czy do urządzenia dołączona jest ładowarka, czy nie

„Piktogram drukuje się na opakowaniu lub umieszcza na opakowaniu jako naklejkę. Jeżeli urządzenie radiowe jest udostępniane konsumentom i innym użytkownikom końcowym, piktogram przedstawia się w sposób widoczny i czytelny, a w przypadku sprzedaży na odległość – w pobliżu wskazania ceny.”

– wprowadzenie etykiety z informacją o minimalnej i maksymalnej mocy wykorzystywanej do ładowania urządzenia radiowego, wzór etykiety wg Załącznika 1a Częśc 4.

„Etykietę drukuje się w instrukcji obsługi oraz na opakowaniu lub umieszcza na opakowaniu jako naklejkę. W razie braku opakowania naklejkę z etykietą umieszcza się na urządzeniu radiowym. Jeżeli urządzenie radiowe jest udostępniane konsumentom i innym użytkownikom końcowym, etykietę przedstawia się w sposób widoczny i czytelny, a w przypadku sprzedaży na odległość – w pobliżu wskazania ceny. W przypadku gdy wielkość lub rodzaj urządzenia radiowego to uniemożliwiają, etykieta może być wydrukowana jako oddzielny dokument dołączony do urządzenia radiowego.”

Zapewnienie, że produkty wymienione wyżej 

O ile mogą być ładowane za pomocą ładowania przewodowego, muszą być:

    • wyposażone w gniazdo USB typu C opisane w normie EN IEC 62680-1-3:2021 Interfejsy uniwersalnej magistrali szeregowej do transmisji danych oraz zasilania – Część 1-3: Elementy wspólne – Specyfikacja kabla i złącza USB Type-C®, a gniazdo to musi być zawsze dostępne i aktywne;
    • ładowane za pomocą kabli zgodnych z normą EN IEC 62680-1-3:2021 Interfejsy uniwersalnej magistrali szeregowej do transmisji danych oraz zasilania – Część 1-3: Elementy wspólne – Specyfikacja kabla i złącza USB Type-C®.

O ile mogą być ładowane za pomocą ładowania przewodowego napięciem wyższym niż 5 V, prądem o natężeniu wyższym niż 3 A lub mocą wyższą niż 15 W, muszą:

    • umożliwiać zasilanie przez USB opisane w normie EN IEC 62680-12:2021 Interfejsy uniwersalnej magistrali szeregowej do transmisji danych oraz zasilania – Część 1-2: Elementy wspólne – Specyfikacja zasilania przez USB;
    • zapewniać, aby dodatkowe protokoły w zakresie ładowania umożliwiały pełną funkcjonalność zasilania przez USB, o której mowa w punkcie poprzednim, niezależnie od używanego urządzenia ładującego.

Kiedy dyrektywa 2022/2380 zacznie obowiązywać?

Nowe obowiązki wejdą w życie 28. grudnia 2024r. (wyjątkiem są laptopy – dla tej kategorii termin jest wydłużony do 28. grudnia 2026)

Więcej artykułów:

Zeskanuj kod i dodaj mnie do kontaktów WeChat!