Organy nadzoru rynku w Polsce, kto kontroluje produkty? Lista

Organy nadzoru rynku w Polsce - lista jednostek uprawnionych do kontroli produktów pod kątem dyrektyw i rozporządzeń Uni Europejskiej. Kto kontroluje produkty?

Spis

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) i Inspekcja Handlowa

https://www.uokik.gov.pl/

Adres: Plac Powstańców Warszawy 1, 00 – 950 Warszawa

Telefon: +48 (22) 55 60 800

E-mail: uokik@uokik.gov.pl

Jednostka odpowiedzialna: Departament Nadzoru Rynku

Tel.: +48 (22) 826 14 35, 556 03 90

E-mail: dnr@uokik.gov.pl

Zakres kompetencji:

1. Środki ochrony osobistej (2016/425) – PPE
2. Opakowania i odpady opakowaniowe (94/62/EC)
3. Urządzenia ciśnieniowe (2014/68/UE) – PED
4. Ogólne bezpieczeństwo produktów (2001/95/EEC)
5. Maszyny (2006/42/EC) – MD
6. Sprzęt elektryczny (2014/35/UE) – LVD
7. Wyroby pirotechniczne (2013/29/UE) – klasa 1-4
8. Bezpieczeństwo zabawek (2009/48/EEC) – TOYS
9. Proste zbiorniki ciśnieniowe (2014/29/UE) – SPVD
10.Ekoprojekt (2009/125/EC)
11.Urządzenia spalające paliwa gazowe (2016/426) – GAR
12.Etykiety efektywności energetycznej (2017/1369)

Państwowa Inspekcja Pracy (PIP)

https://www.pip.gov.pl/

Adres: ul. Barska 28/30, 02-315 Warszawa

Telefon: +48 (22) 391 82 15

E-mail:kancelaria@gip.pip.gov.pl

Jednostka odpowiedzialna: Departament Nadzoru i Kontroli
Tel.: +48 (22) 391 82 54
Faks: +48 (22) 391 82 55

Zakres kompetencji:

1. Środki ochrony osobistej (2016/425) – PPE
2. Dźwigi (2014/33/UE)
3. Urządzenia ciśnieniowe (2014/68/UE) – PED
4. Urządzenia przeznaczone do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (2014/34/UE) – ATEX
5. Emisja hałasu (2000/14/EC) – NOISE
6. Maszyny (2006/42/EC) – MD
7. Sprzęt elektryczny (2014/35/UE) – LVD
8. Wyroby pirotechniczne (2013/29/UE) – klasy: P1, P2, T1, T2
9. Proste zbiorniki ciśnieniowe (2014/29/UE) – SPVD
10.Urządzenia spalające paliwa gazowe (2016/426 ) – GAR

Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE)

https://www.uke.gov.pl/

Adres: ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa

Telefon: +48 (22) 33 04 000

E-mail: uke@uke.gov.pl

Jednostka odpowiedzialna: Departament Kontroli,  Tel.: (22) 53 49 158

Zakres kompetencji:

1. Urządzenia radiokomunikacyjne i telekomunikacyjne (2014/53/UE) – RTTE 
2. Kompatybilność elektromagnetyczna (2014/30/UE) – EMC
3. Ekoprojekt (2009/125/EC)
4. Etykiety efektywności energetycznej (2017/1369)  

Inspekcja Ochrony Środowiska (IOŚ)

https://www.gios.gov.pl/

Adres: ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 3, 02-362 Warszawa

Telefon: (22) 36 92 226

E-mail:gios@gios.gov.pl

Jednostka odpowiedzialna: Departament Inspekcji, Tel.: (22) 369 23 72 

Zakres kompetencji:
1. Opakowania i odpady opakowaniowe (94/62/EC) 
2. Emisja hałasu (2000/14/EC) – NOISE

Urząd Transportu Kolejowego (UTK)

https://www.utk.gov.pl/

Adres: Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa

Telefon: (22) 749 14 00

E-mail: utk@utk.gov.pl

Jednostka odpowiedzialna: Departament Techniki i Wyrobów, Tel.: (22) 749 15 30

Zakres kompetencji:
1. Transportowe urządzenia ciśnieniowe (2010/35/EU) – TPED
2. Koleje linowe (2016/424)
3. Interoperacyjności systemu kolei (2016/797/EU)

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB)

https://www.gunb.gov.pl/

Adres: ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa

E-mail: esp@gunb.gov.pl

Jednostka odpowiedzialna: Departament Wyrobów Budowlanych,  Tel.: (22) 661 80 68, dwb@gunb.gov.pl

Zakres kompetencji:

1. Wyroby budowlane (Rozporządzenie
305/2011 – CPR)

Wyższy Urząd Górniczy (WUG)

https://www.wug.gov.pl/

Adres: ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice

Telefon: (32) 736 17 00

E-mail: wug@wug.gov.pl

Jednostka odpowiedzialna: Departament Energomechaniczny, Tel.: (32) 736 17 24, Faks: (32) 251 48 84, E-mail: nadzor@wug.gov.pl

Zakres kompetencji:
1. Środki ochrony osobistej (2016/425) – PPE
2. Materiały wybuchowe (2014/28/UE) – EXPLOSIVE
3. Urządzenia przeznaczone do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (2014/34/UE) – ATEX
4. Urządzenia ciśnieniowe (2014/68/UE) – PED
5. Emisja hałasu (2000/14/EC) – NOISE
6. Urządzenia pomiarowe(2004/22/EC) – MID
7. Kompatybilność elektromagnetyczna (2014/30/UE) – EMC
8. Maszyny (2006/42/EC) – MD
9. Sprzęt elektryczny (2014/35/UE) – LVD
10. Proste zbiorniki ciśnieniowe (2014/29/UE) – SPVD

Urząd Morski w Gdyni

https://www.umgdy.gov.pl/

Adres: ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia

Telefon: +48 (58) 355 33 33

E-mail: umgdy@umgdy.gov.pl

Jednostka odpowiedzialna: fsc@umgdy.gov.pl

Zakres kompetencji:
1. Rekreacyjne jednostki pływające (2013/53/UE) – RCD
2. Wyposażenie statków (2014/90/EU) – MED 

Urząd Morski w Szczecinie

https://www.ums.gov.pl/

Adres: pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

Telefon: (91) 44 03 319

E-mail: kancelaria@ums.gov.pl

Jednostka odpowiedzialna: ibznr@ums.gov.pl

Zakres kompetencji:
1. Rekreacyjne jednostki pływające (2013/53/UE) – RCD
2. Wyposażenie statków (2014/90/EU) – MED 

Inspekcja Transportu Drogowego (ITD)

https://www.gov.pl/web/gitd

Adres: Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa

Telefon: (22) 22 04 000

E-mail: info@gitd.gov.pl

Jednostka odpowiedzialna: Biuro Nadzoru Inspekcyjnego, Tel.: (22) 22 04 839

Zakres kompetencji:
1. Transportowe urządzenia ciśnieniowe (2010/35/EC) – TPED

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

https://www.urpl.gov.pl/

Adres: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

Telefon: (22) 492 11 00

Jednostka odpowiedzialna: Departament Nadzoru i Badań Klinicznych
Wyrobów Medycznych, (22) 492 11 57, incydenty@urpl.gov.pl

Zakres kompetencji:
1. Urządzenia medyczne (90/385/EEC; 93/42/EEC; 98/79/EC)
2. Badania kliniczne (2001/20/EC)
3. Produkty biobójcze (Rozporządzenie 528/2012)

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

https://www.gov.pl/web/ijhars/inspekcja-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych

Adres: ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

Telefon: 22 623-29-00

E-mail: sekretariat@ijhars.gov.pl

Jednostka odpowiedzialna: Biuro Kontroli Jakości Handlowej, Tel.: (22) 623 29 13

Zakres kompetencji:
1. Nawozy (Rozporządzenie 2003/2003)

Główny Inspektorat Sanitarny

https://www.gov.pl/web/gis/glowny-inspektorat-sanitarny

Adres: ul. Targowa 65, 03-729 Warszawa

Telefon: 22 34 53 300

E-mail: inspektorat@gis.gov.pl

Jednostka odpowiedzialna: Departament Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia, Tel.: (22) 34 53 368, email:sekretariat.bz@gis.gov.pl

Zakres kompetencji:
1. Kosmetyki (Rozporządzenie 1223/2009)

Główny Urząd Miar

https://www.gum.gov.pl/

Adres: ul. Elektoralna 2, 00-139 Warszawa

Telefon: 22 581 93 99

E-mail: gum@gum.gov.pl

Jednostka odpowiedzialna: Departament Nadzoru i Kontroli, Tel.: (22) 581 95 48, email: dnk@gum.gov.p

Zakres kompetencji:
1. Urządzenia pomiarowe (2014/32/UE) – MID
2. Nieautomatyczne urządzenia wagowe (2014/31/UE) – NAWI

Więcej artykułów:

Zeskanuj kod i dodaj mnie do kontaktów WeChat!