Symbol selektywnej zbiórki, z czarnym prostokątem czy bez?

Symbol selektywnej zbiórki, przekreślony kosz, umieszczany jest na sprzęcie elektycznym, bateriach i akumulatorach. Można spotkać go w dwóch wersjach - z czarnym prostokątem i bez. Która jest poprawna?

Spis

Symbol selektywnej zbiórki, przekreślony kosz

Znak umieszczony po prawej jest różnie nazywany:
 • symbol selektywnej zbiórki odpadów,
 • przekreślony kosz, przekreślony śmietnik,
 • znak ZSEE (Zużyty Sprzęt Elektroniczny i Elektryczny),
 • znak WEEE (Waste of Electrical and Electronic Equipment).

Jakie akty prawne dotyczą znaku?

Znak umieszczany jest na sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (na podstawie dyrektywy 2012/19/UE) oraz na bateriach i akumulatorach (na podstawie dyrektywy 2006/66/WE).  Dyrektywy są wprowadzone do polskiego ustawodawstwa ustawami odpowiednio: z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, i z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach.

Wzór  umieszczony w dyrektywach 2012/19/UE i 2006/66/WE, oraz odpowiednich ustawach:

Wzór  umieszczony w normie EN 50419:

Na jakich produktach umieszczany jest znak przekreślonego kosza?

Według załącznika 1 do ustawy o zużytym sprzęcie, oznakowaniu podlegają grupy produktów:

 1. Sprzęt działający na zasadzie wymiany temperatury
  np. chłodziarki, zamrażarki, sprzęt automatycznie wydający produkty chłodzone, sprzęt klimatyzacyjny, sprzęt do osuszania, pompy ciepła, grzejniki zawierające olej i inny sprzęt działający na zasadzie wymiany temperatury stosujący do celów wymiany temperatury płyny inne niż woda.
 2. Ekrany, monitory i sprzęt zawierający ekrany o powierzchni większej niż 100 cm2
  np. ekrany, odbiorniki telewizyjne, cyfrowe ramki LCD do zdjęć, monitory, laptopy, notebooki.
 3. Lampy
  np. proste lampy fluorescencyjne, kompaktowe lampy fluorescencyjne, lampy fluorescencyjne, wysokoprężne lampy wyładowcze, w tym ciśnieniowe lampy sodowe i lampy metalohalogenkowe, niskoprężne lampy sodowe, diody elektroluminescencyjne (LED).
 4. Sprzęt wielkogabarytowy, którego którykolwiek z zewnętrznych wymiarów przekracza 50 cm
  np. pralki, suszarki do odzieży, zmywarki, kuchenki, piekarniki elektryczne, elektryczne płyty grzejne, oprawy oświetleniowe, sprzęt do odtwarzania dźwięku lub obrazu, sprzęt muzyczny, z wyjątkiem organów piszczałkowych zainstalowanych w kościołach, urządzenia używane do dziania i tkania, komputery wielkogabarytowe, drukarki wielkogabarytowe, sprzęt kopiujący, wielkogabarytowe, automaty uruchamiane monetą, wielkogabarytowe wyroby medyczne, wielkogabarytowe przyrządy do monitorowania i kontroli, wielkogabarytowe urządzenia automatycznie wydające produkty i pieniądze, panele fotowoltaiczne.
 5. Sprzęt małogabarytowy, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 50 cm
  np. odkurzacze, zamiatacze do dywanów, urządzenia do szycia, oprawy oświetleniowe, kuchenki mikrofalowe, sprzęt wentylujący, żelazka, tostery, noże elektryczne, czajniki elektryczne, zegary i zegarki, golarki elektryczne, wagi, urządzenia do pielęgnacji
  włosów i ciała, kalkulatory, odbiorniki radiowe, kamery wideo, sprzęt wideo, sprzęt hi-fi, instrumenty muzyczne, sprzęt do odtwarzania dźwięku lub obrazu, elektryczne lub elektroniczne zabawki, sprzęt sportowy, komputery rowerowe, do nurkowania,
  biegania, wiosłowania itd., czujniki dymu, regulatory ciepła, termostaty, małogabarytowe narzędzia elektryczne i elektroniczne, małogabarytowe wyroby medyczne, małogabarytowe przyrządy do monitorowania i kontroli, małogabarytowe urządzenia automatycznie wydające produkty, mały sprzęt ze zintegrowanymi panelami fotowoltaicznymi.
 6. Małogabarytowy sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 50 cm
  np. elefony komórkowe, GPS, kalkulatory kieszonkowe, routery, komputery osobiste, drukarki, telefony

Listę należy poszerzyć o wszelkiego rodzaju akumulatory i baterie.

Symbol - z czarnym prostokątem czy bez?

Zarówno w przywołanych wyżej dyrektywach, jak i w odpowiadającym im ustawach, symbolowi selektywnej zbiórki nie towarzyszy czarny prostokąt.  Można więc uznać, że obowiązujące przepisy nie narzucają stosowania symbolu kosza wraz z czarnym prostokątem. 

W dyrektywie 2012/19/UE jest wprawdzie zapis, że „w celu zminimalizowania pozbywania się WEEE jako nieposortowanych odpadów komunalnych oraz ułatwienia jego selektywnej zbiórki państwa członkowskie zapewniają, by producenci oznaczali właściwie – a najlepiej zgodnie z europejską normą EN 50419 – EEE wprowadzony do obrotu symbolem podanym w załączniku IX.” Nie jest to jednak obowiązek i stosowanie się do przywołanej normy jest dobrowolne. Obowiązkowe jest stosowanie symbolu podanego wprost w dyrektywie.

Skąd jednak tak duża popularność symbolu w wersji z prostokątem i co prostokąt oznacza?

W momencie wprowadzenia pierwszego aktu prawnego mówiącego o symbolu przekreślonego kosza, dyrektywy 2002/96/WE, wprowadzono nowy obowiązek dla producentów (importerów lub innych podmiotów odpowiedzialnych za produkt) – finansowanie kosztów zbiórki, przetwarzania, odzysku i przyjaznego dla środowiska usuwania sprzętu elektronicznego i elektrycznego. Obowiązek ten miał obejmować produktu wprowadzone po 13. sierpnia 2005.
Z dyrektywą zharmonizowana była norma EN 50419, w której zaproponowano, aby na produktach wyprodukowanych po 13. sierpnia 2005, umieszczać znak przekreślonego kosza wraz z czarnym prostokątem, dla odróżnienia produktów objętych nowym wymaganiem. Stosowanie prostokąta było jedną z opcji, bo zgodnie z normą można też stosować symbol bez prostokąta, a na produkcie, w dowolny sposób, oznaczyć datę produkcji.

Inne źródła:

 1.  https://europa.eu/youreurope/business/product-requirements/labels-markings/weee-label/

Więcej artykułów:

Zeskanuj kod i dodaj mnie do kontaktów WeChat!