Baterie i akumulatory: porozumienie w sprawie nowych przepisów UE

W piątek, 09.12.2022, Parlament i Rada UE osiągnęły wstępne porozumienie w sprawie przeglądu unijnych przepisów dotyczących baterii i akumulatorów

Spis

 • Silniejsze wymagania dotyczące zrównoważonego rozwoju, wydajności i etykietowania
 • Polityka należytej staranności w celu uwzględnienia zagrożeń społecznych i środowiskowych
 • Bardziej rygorystyczne cele w zakresie zbierania odpadów, wydajności recyklingu i odzyskiwania materiałów
 • Przenośne baterie w urządzeniach będą łatwiejsze do wymiany

W piątek (08.12.2022) Parlament i Rada osiągnęły wstępne porozumienie w sprawie przeglądu unijnych przepisów dotyczących baterii i akumulatorów z uwzględnieniem rozwoju technologicznego oraz przyszłych wyzwań.

Uzgodnione zasady obejmą cały cykl życia baterii, od projektu, do wycofania z eksploatacji, i będą miały zastosowanie do wszystkich rodzajów baterii sprzedawanych w UE: 

 • baterii i akumulatorów przenośnych, 
 • akumulatorów SLI (zasilanie do rozruchu, oświetlenia lub zapłonu pojazdów), 
 • akumulatorów lekkich środków transportu (LMT) (zapewniające zasilanie pojazdów kołowych, takich jak skutery elektryczne i rowery), 
 • akumulatorów pojazdów elektrycznych (EV)
 • baterii i akumulatorów przemysłowych.

 

Baterie i akumulatory mają być łatwiejsze do wyjęcia i wymiany, konsumenci będą lepiej informowani o tej możliwości.

Negocjatorzy uzgodnili surowsze wymagania, aby baterie/akumulatory były bardziej zrównoważone, wydajne i trwałe. Zgodnie z umową, deklaracja i etykieta śladu węglowego będą obowiązkowe dla akumulatorów EV, akumulatorów LMT i akumulatorów przemysłowych o pojemności powyżej 2 kWh.

Trzy i pół roku po wejściu w życie przepisów baterie przenośne w urządzeniach będą musiały być zaprojektowane tak, aby konsumenci mogli je łatwo wyjąć i wymienić samodzielnie.

Aby lepiej informować konsumentów, akumulatory będą opatrzone etykietami i kodami QR z informacjami dotyczącymi ich pojemności, wydajności, trwałości, składu chemicznego, a także symbolem „selektywnej zbiórki”. Akumulatory LMT, akumulatory przemysłowe o pojemności powyżej 2 kWh oraz akumulatory EV będą również musiały posiadać „cyfrowy paszport akumulatora” zawierający informacje o modelu akumulatora, a także informacje dotyczące konkretnego akumulatora i jego zastosowania.

Wprowadzenie zasad należytej staranności dla branży

Zgodnie z umową wszystkie podmioty gospodarcze wprowadzające baterie na rynek UE, z wyjątkiem MŚP, będą zobowiązane do opracowania i wdrożenia polityki należytej staranności, zgodnie z międzynarodowymi standardami, obejmującej ryzyka związane z pozyskiwaniem, przetwarzaniem i handlem surowcami i surowcami wtórnymi.

Inne środki przewidziane w rozporządzeniu:

 • Cele zbiórki ustalono na poziomie 45% do 2023 r., 63% do 2027 r. i 73% do 2030 r. dla baterii przenośnych oraz 51% do 2028 r. i 61% do 2031 r. dla baterii LMT;
 • Minimalne poziomy odzyskanego kobaltu (16%), ołowiu (85%), litu (6%) i niklu (6%) z odpadów produkcyjnych i konsumenckich muszą być ponownie wykorzystane w nowych bateriach;
 • Wszystkie zużyte baterie LMT, EV, SLI i przemysłowe muszą być zbierane bezpłatnie dla użytkowników końcowych, niezależnie od ich rodzaju, składu chemicznego, stanu, marki czy pochodzenia;
 • Do dnia 31 grudnia 2030 r. Komisja oceni, czy należy wycofać stosowanie baterii przenośnych ogólnego użytku nienadających się do ponownego naładowania.

 

Sprawozdawca Achille Variati (S&D, Włochy) powiedział: „Po raz pierwszy mamy przepisy dotyczące gospodarki o obiegu zamkniętym, które obejmują cały cykl życia produktu – takie podejście jest dobre zarówno dla środowiska, jak i dla gospodarki. Uzgodniliśmy rozwiązania, które przynoszą ogromne korzyści konsumentom: baterie będą lepiej funkcjonować, będą bezpieczniejsze i łatwiejsze do wymiany. Naszym ogólnym celem jest zbudowanie silniejszego unijnego przemysłu recyklingu, zwłaszcza litu, oraz konkurencyjnego sektora przemysłu jako całości, co ma kluczowe znaczenie w nadchodzących dziesięcioleciach dla transformacji energetycznej naszego kontynentu i strategicznej autonomii. Środki te mogą stać się punktem odniesienia dla całego światowego rynku baterii”.

Następne kroki

Parlament i Rada będą musiały formalnie zatwierdzić umowę, zanim wejdzie ona w życie.

Tło

W grudniu 2020 r. Komisja przedstawiła wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie baterii i zużytych baterii. Celem wniosku jest wzmocnienie funkcjonowania rynku wewnętrznego, promowanie gospodarki o obiegu zamkniętym oraz ograniczenie wpływu na środowisko i społeczeństwo na wszystkich etapach cyklu życia baterii. Inicjatywa jest ściśle powiązana z Europejskim Zielonym Ładem, planem działania dotyczącym gospodarki o obiegu zamkniętym oraz nową strategią przemysłową.

Źródło: komunikat prasowy, tłumaczenie własne

Więcej artykułów:

Zeskanuj kod i dodaj mnie do kontaktów WeChat!