Schemat oceny zgodności – omówienie ścieżki krok po kroku

Ogólny schemat oceny zgodności produktów wprowadzanych na rynek UE. Obowiązki producenta i angażowane jednostki notyfikowanej.

Spis

Ogólny schemat oceny zgodności produktów wprowadzanych na rynek UE.

Prawodawca określa wymagania prawne dotyczące produktów i dokonuje wyboru modułów/procedur oceny zgodności – pierwszy i niedołączny element procesu. To prawodawca ustala przepisy (dyrektywy, rozporządzenia i inne) i określa, czy dla danego rodzaju produktu należy obowiązkowo zaangażować  jednostkę notyfikowaną, czy zostawić ten wybór dla producenta. Jest kilkanaście modułów (od A do H i ich kombinacje) i w zależności od ryzyka jakie dany rodzaj produktu niesie prawodawca określa możliwe do wyboru moduły i umieszcza tę informację w poszczególnych dyrektywach/rozporządzeniach.

Producent sporządza dokumentację techniczną i przyjmuje wszelkie środki w celu zapewnienia zgodności produktów z wymaganimi prawnymi – na wczesnym etapie, przed przystąpieniem do projektowania i produkcji,  można zidentyfikować wymagania prawne, przeanalizować normy techniczne lub przewidzieć inne rozwiązania, dzięki którym spełni się wymagania zasadnicze z dyrektyw/rozporządzeń. Dokumentacja techniczna na tym etapie nie będzie kompletna ale warto rozpocząć jej przygotowania.

Producent rozpoczyna proces projektowania i produkcji, przeprowadza się ocenę zgodności – w zależności od rodzaju produktu przeprowadzenie pełnej oceny zgodności może okazać się niemożliwe przed przygotowaniem projektu lub produkcją, dlatego te etapy są ujęte równolegle. Producent jest odpowiedzialny za przeprowadzenie oceny zgodności na możliwie wczesnym etapie. Takie podejście pozwala też na poprawki w projekcie lub korekty procesu prodykcyjnego wynikające z zidentyfikowanych wymagań. Zaangażowanie jednostki notyfikowanej zależy od wybranego modułu/procedury oceny zgodności, może być obowiązkowe dla produktów uznawanych za szczególnie niebezpieczne (np. maszyny do obróbki drewna) i wynikać z przepisów prawnych.

Wynik oceny – w przypadku negatywej oceny proces powtarza się, w przypadku oceny pozytywnej można przejść do ostatniego etapu.

Producent sporządza deklarację zgodności i umieszcza znak CE na produkcie, co oznacza że produkt jest gotowy do wprowadzenia na rynek.

 

Więcej artykułów:

Zeskanuj kod i dodaj mnie do kontaktów WeChat!