Uwaga na fałszywe certyfikaty i raporty, kilkadziesiąt przykładów

Kilkadziesiąt przykładów - fałszywe certyfikaty i raporty z testów. Podszywanie się pod jednostki notyfikowane, certyfikaty spoza zakresu akredytacji i inne.

Spis

Europejska Federacja Bezpieczeństwa, EFS - European Safety Federation

EFS – European Safety Federation, Europejska Federacja Bezpieczeństwa, organizacja non-profit zrzeszająca dostawców środków ochrony indywidualnej przygotowała zestawienie podejrzanych certyfikatów, z którymi spotkała się podczas pandemii. 

Zestawienie obejmuje fałszywe certyfikaty i raporty obejmujące maseczki FFP2 i FFP3. 

Źródło: link

Klasyfikacja masek FFP2 i FFP3 wg rozporządzenia PPE 2016/425

Według rozporządzenia UE w sprawie środków ochrony indywidualnej (PPE) 2016/425, maski przeciwpyłowe FFP2 i FFP3 są kwalifikowane jako środek ochrony indywiduwalnej kategorii III. Ta kwalifikacja oznacza, że w proces oceny zgodności produktu powinna zostać zaangażowana jednostka notyfikowana,  a produkt przejść ocenę zgodności wg modułów:

 • B+C2: Badanie typu UE (B), a następnie badanie zgodności z typem UE w oparciu o wewnętrzną kontrolę produkcji oraz kontrola produktów w losowych odstępach czasu (C2); lub
 • B+D: Badanie typu UE (B), a następnie badanie zgodności z typem UE w oparciu o system zapewnienia jakości procesu produkcji (D)

Produkty, które oceny nie przeszły, nie mogą zostać wprowadzone na rynek. Należy oczywiście sprawdzić inne wymagania, mogące mieć zastosowanie (m.in. Rozporządzenie REACH), wypełnić je, a następnie zdecydować o wprowadzeniu produktu. 

Poniższy artykuł omawia wyłącznie ocenę masek w zakresie Rozporządzenia PPE 2016/425.

Obowiązki producenta, importera i dystrybutora

Producent jest odpowiedzialny za ocenę zgodności produktu. Musi postępować zgodnie z przewidzianą procedurą oceny zgodności, w zależności od kategorii ŚOI. 

Importer powinien upewnić się, że wprowadza do obrotu ŚOI zgodne z wymaganiami. Aby móc to zrobić, konieczna jest minimalna znajomość przepisów wykraczająca poza świadomość, że na produkcie musi znajdować się znak CE. Importerzy przed wprowadzeniem ŚOI do obrotu powinni sprawdzić, czy producent mający siedzibę poza UE przeprowadził prawidłową procedurę oceny zgodności i wypełnił obowiązki dotyczące oznakowania i dokumentacji. W pierwszej kolejności należy sprawdzić dostępność i treść deklaracji zgodności. Warto również sprawdzić poprawność informacji zawartych w deklaracji zgodności dotyczących jednostki notyfikowanej zaangażowanej w proces. Warto sprawdzić też kopię certyfikatu i raportów z badań. Jeżeli importer ma powody sądzić, że ŚOI nie są zgodne z prawodawstwem UE, nie powinien wprowadzać produktu do obrotu. Importerzy podają również swoją nazwę i adres na ŚOI (lub przynajmniej na opakowaniu) i zapewnia, że do produktu dołączone są wymagane dokumenty (tj. instrukcje użytkownika i deklaracja zgodności) w niezbędnych językach.

Dystrybutorzy mają również swoje obowiązki. Powinni sprawdzić, czy oznakowanie CE znajduje się na produkcie i czy wymagane dokumenty towarzyszą produktowi w niezbędnych językach.

Jednostka notyfikowana zaangażowana w ocenę zgodności

Do oceny masek FFP2 i FFP3 należy zaangażować jednostki notyfikowane, posiadające akredytację w zakresie rozporządzenia PPE 2016/425, uprawnione do oceny masek, w zakresie wybranego modułu (B, C2, lub D).
Spis jednostek notyfikowanych i zakres ich akredytacji można sprawdzić w bazie NANDO

Podejrzane certyfikaty - przegląd

Lista podejrzanych certyfikatów jest długa. Chociaż niektóre na pierwszy rzut oka wyglądają poprawnei, nie mają one żadnej wartości prawnej. Zostały wystawione przez jednostki nieupoważnione do takiego działania, lub zostały podrobione. Do każdego przykładu zostawiam komentarz.

jednostka nie posiada uprawnień w zakresie PPE, certyfikaty prawdopodobnie podrobione

 • ACIC (Shenzhen A Commitment Inspection&Certificate) : example ACIC – certyfikat od jednostki spoza UE(Chiny), nie posiada uprawnień w zakresie rozporządzenia PPE
 • ACT : example ACT certyfikat od jednostki spoza UE(Chiny), nie posiada uprawnień w zakresie rozporządzenia PPE
 • Amtre Veritas : example Amtre Veritas jednostka nie posiada uprawnień w zakresie PPE, certyfikaty prawdopodobnie podrobione
 • Apave : example Apave certyfikat podrobiony
 • AS-GCTG Limited : example AS-GCTG certyfikat od jednostki spoza UE(Chiny), nie posiada uprawnień w zakresie rozporządzenia PPE
 • ATL : example ATL certyfikat podrobiony
 • Beidor : example Beidor certyfikat podrobiony
 • BEL : example BEL certyfikat od jednostki spoza UE(Chiny), nie posiada uprawnień w zakresie rozporządzenia PPE
 • Bory :example Borycertyfikat podrobiony
 • BSI the Netherlands : example BSI false certyfikat podrobiony
 • BSI Test Limited London : example BSI certyfikat podrobiony
 • BST : example BST certyfikat od jednostki spoza UE(Chiny), nie posiada uprawnień w zakresie rozporządzenia PPE
 • BTK : example BTK certyfikat od jednostki spoza UE(Chiny), nie posiada uprawnień w zakresie rozporządzenia PPE
 • CCT : example CCT certyfikat podrobiony
 • CCT (Huaxintai) : example CCT (Huaxintai) certyfikat podrobiony
 • Celab : example Celab 1 / example Celab 2 jednostka nie posiada uprawnień w zakresie PPE, certyfikaty prawdopodobnie podrobione
 • Centexbel : example Centexbel mask example Centexbel garment / example Centexbel garment 2 / example Centexbel garment 3 / example Centexbel garment 4 / example Centexbel gloves certyfikaty podrobione
 • CIC : example CIC / example CIC 2 – certyfikat od jednostki spoza UE(Chiny), nie posiada uprawnień w zakresie rozporządzenia PPE
 • COA Testing & Certification (Hong Kong) Limited : example COA certyfikat od jednostki spoza UE(Chiny), nie posiada uprawnień w zakresie rozporządzenia PPE
 • CSI : example CSI certyfikat podrobiony
 • CTE : example CTE certyfikat od jednostki spoza UE(Chiny), nie posiada uprawnień w zakresie rozporządzenia PPE
 • CTO : example CTO certyfikat od jednostki spoza UE(Chiny), nie posiada uprawnień w zakresie rozporządzenia PPE
 • Dekay : example Dekay certyfikat od jednostki spoza UE(Chiny), nie posiada uprawnień w zakresie rozporządzenia PPE
 • DJT : example DJT certyfikat podrobiony
 • ECM : example ECM / example ECM 2 / picture mask with number of notified body ECM while ECM is not notified for PPE, so invalid marking jednostka nie posiada uprawnień w zakresie PPE, certyfikaty prawdopodobnie podrobione
 • ENC : example ENC certyfikat od jednostki spoza UE(Chiny), nie posiada uprawnień w zakresie rozporządzenia PPE
 • Eport : example Eport certyfikat od jednostki spoza UE(Chiny), nie posiada uprawnień w zakresie rozporządzenia PPE
 • ESB (Ecole Supérieure du Bois) : example ESB certyfiat podrobiony
 • EST : example EST certyfikat od jednostki spoza UE(Chiny), nie posiada uprawnień w zakresie rozporządzenia PPE
 • EthicCert : example EthicCert certyfikat od jednostki spoza UE(Kanada), nie posiada uprawnień w zakresie rozporządzenia PPE
 • EUKey : example EUKey certyfikat od jednostki spoza UE(Chiny), nie posiada uprawnień w zakresie rozporządzenia PPE
 • GTS : example GTS (declaration of conformity) – deklaracja podrobiona
 • HCS : example HCS (goggles) certyfikat od jednostki spoza UE(Chiny), nie posiada uprawnień w zakresie rozporządzenia PPE
 • HTT : example HTT / example HTT 2 certyfikat od jednostki spoza UE(Chiny), nie posiada uprawnień w zakresie rozporządzenia PPE
 • Huacetong : example Huecetong (declaration of conformity) deklaracja od jednostki spoza UE(Chiny), nie posiada uprawnień w zakresie rozporządzenia PPE
 • Huawin : example Huawin / example Huawin 2 certyfikat od jednostki spoza UE(Chiny), nie posiada uprawnień w zakresie rozporządzenia PPE
 • Huaxun : example Huaxun certyfikat podrobiony
 • ICR Polska : example ICR Polska 1 / example ICR Polska 2 / example ICR Polska 3 / example ICR Polska 4 / example ICR Polska 5 jednostka nie posiada uprawnień w zakresie PPE, certyfikaty prawdopodobnie podrobione
 • ISET : example ISET (this example is one of the many included on the false certificates page of ISET – file named “Falsa attestazione-certificato kn95.pdf) jednostka nie posiada uprawnień w zakresie PPE, certyfikaty prawdopodobnie podrobione
 • ISP (UK Inspec International) : example ISP (declaration of conformity) deklaracja od jednostki spoza UE(UK), nie posiada uprawnień w zakresie rozporządzenia PPE, nie może zastąpić certyfikatu
 • ITC : example ITC certyfikat podrobiony
 • Jiangsu Standard Testing & Certification : example Jiangsu certyfikat od jednostki spoza UE(Chiny), nie posiada uprawnień w zakresie rozporządzenia PPE
 • JZ-CERT : example JZ certyfikat od jednostki spoza UE(Chiny), nie posiada uprawnień w zakresie rozporządzenia PPE
 • LTT : example LTT certyfikat od jednostki spoza UE(Chiny), nie posiada uprawnień w zakresie rozporządzenia PPE
 • Micez : example Micez certyfikat podrobiony
 • Nova : example Nova deklaracja podrobiona
 • NPS : example NPS jednostka nie posiada uprawnień w zakresie PPE, certyfikaty prawdopodobnie podrobione
 • NTC (Nationaux de Certification Technique – CHCS) : example NTC certyfikat od jednostki spoza UE(Chiny), nie posiada uprawnień w zakresie rozporządzenia PPE
 • OCT : example OCT certyfikat od jednostki spoza UE(Chiny), nie posiada uprawnień w zakresie rozporządzenia PPE
 • QCS : example QCS certyfikat od jednostki spoza UE(Chiny), nie posiada uprawnień w zakresie rozporządzenia PPE
 • Sapo : example Sapo certyfikat od jednostki spoza UE(Chiny), nie posiada uprawnień w zakresie rozporządzenia PPE
 • Shenzhen Tian Hai Test Technology : example Shenzhen Tian Hai Test Technology certyfikat od jednostki spoza UE(Chiny), nie posiada uprawnień w zakresie rozporządzenia PPE
 • STA : example STA certyfikat od jednostki spoza UE(Chiny), nie posiada uprawnień w zakresie rozporządzenia PPE
 • STE : example STE certyfikat od jednostki spoza UE(Chiny), nie posiada uprawnień w zakresie rozporządzenia PPE
 • STS : example STS jednostka nie posiada uprawnień w zakresie PPE, certyfikaty prawdopodobnie podrobione
 • TMC : example TMC / example TMC garment (TMC informed us that the examples are not issued by TMC and are thus fake documents) certyfikat podrobiony
 • TQV Certification Services : example TQV certyfikat od jednostki spoza UE(Chiny), nie posiada uprawnień w zakresie rozporządzenia PPE
 • TSU : example TSU certyfikat podrobiony
 • TXB : example TXB certyfikat podrobiony
 • UK Global : example UKGlobal certyfikat od jednostki spoza UE(UK), nie posiada uprawnień w zakresie rozporządzenia PPE
 • VIC : example VIC jednostka nie posiada uprawnień w zakresie PPE, certyfikaty prawdopodobnie podrobione
 • VUBP (Vyzkumny ustav bezpecnosti prace) : example VUBP certyfikat podrobiony
 • XW-CERT : example XW certyfikat od jednostki spoza UE(Chiny), nie posiada uprawnień w zakresie rozporządzenia PPE
 • YouBest : example YouBest certyfikat od jednostki spoza UE(Chiny), nie posiada uprawnień w zakresie rozporządzenia PPE
 • Zuoce  : example Zuoce   jednostka nie posiada uprawnień w zakresie PPE, certyfikaty prawdopodobnie podrobione

Więcej artykułów:

Zeskanuj kod i dodaj mnie do kontaktów WeChat!