Co mogę dla Ciebie zrobić?

 • Określę wymagania dla Twojego produktu
 • Przygotuję wytyczne do niezbędnych badań, oznakowania i dokumentacji
 • Wprowadzę Twój zespół w meandry rozporządzeń, dyrektyw i norm
 • Poinformuję Cię o nowych wymaganiach i zmianach w przepisach

Informacje

Blog

FAQ

Product Compliance

 • Co to jest zgodność produktu (product compliance)?

  Zgodność produktu oznacza spełnienie wszystkich obowiązujących wymogów prawnych, norm, regulacji i standardów dotyczących danego produktu. Obejmuje to aspekty takie jak bezpieczeństwo, zdrowie, środowisko i etykiety.

 • Dlaczego zgodność produktu jest ważna?

  Zapewnienie zgodności produktów jest kluczowe dla ochrony konsumentów, środowiska oraz zapewnienia uczciwej konkurencji na rynku. Niezgodność może prowadzić do sankcji prawnych, w tym kar finansowych, wycofania produktu z rynku i szkód dla reputacji marki.

 • Jakie są główne wyzwania związane z zapewnieniem zgodności produktu?

  Do głównych wyzwań należą zmieniające się przepisy, różnice w regulacjach między krajami, trudności z interpretacją norm oraz zapewnienie ciągłej zgodności produktów w cyklu ich życia.

Oznakowanie i dokumentacja

 • Co to jest oznaczenie CE i kiedy jest wymagane?

  Oznakowanie CE to deklaracja producenta (importera, właściciela marki), że produkt spełnia wszystkie obowiązujące wymogi UE dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska. Wymagane jest dla wielu kategorii produktów sprzedawanych na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 • Jakie dokumenty są potrzebne do udowodnienia zgodności produktu?

  Wymagane dokumenty mogą obejmować deklaracje zgodności, certyfikaty od akredytowanych jednostek, raporty z testów, instrukcje obsługi i specyfikacje techniczne produktu oraz inne przygotowane w procesie oceny zgodności produktu.

 • Gdzie mogę znaleźć informacje na temat specyficznych wymagań dotyczących mojego produktu?

  Informacje można znaleźć na stronach komisji europejskiej, rządowych i branżowych, w regulacjach prawnych (dyrektywy, rozporządzenia, ustawy) oraz normach, lub poprzez konsultacje z ekspertami w dziedzinie zgodności produktu.

Zeskanuj kod i dodaj mnie do kontaktów WeChat!